İK Yapılandırılması

İnsan Kaynakları süreçlerinin yapılandırılmasında vereceğimiz danışmanlık hizmeti ile hem sıfırdan süreçlerinin oluşturulmasında hem de mevcut süreçlerinin yeniden yapılandırılmasında çözümler üretiriz.

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Oluşturulması
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Revize Edilmesi
İş Analizi ve İş Ailesi Çalışmasının Yapılması
Organizasyon Şemasının ve Görev Tanımlarının Oluşturulması
Yetkinlik Analizinin Yapılması ve Yetkinlik Kitapçığının Hazırlanması
İK Formlarının, Prosedürlerinin, El Kitabının Oluşturulması

  1. Seçme ve Yerleştirme
  2. Eğitim ve Gelişim
  3. Kariyer Yönetimi
  4. Performans Yönetimi
  5. Takdir ve Ödüllendirme
  6. Ücret ve Yan Haklar Yönetimi

X