İç İletişim Trendleri

İç İletişim Trendleri

Bugün, kurumlarda iyi bir iletişim ağı kurmadan kurumsal amaçlarda başarıya ulaşmanın pek de mümkün olmadığı ortada. Tüm çalışanların ortak bir amaca doğru birlikte ilerleyebilmesini ve bu sırada kendilerini değerli hissedebilmelerini sağlamak için etkin bir iletişim kanalı inşaa edilmesi hayati önem taşıyor. Kurumların bunu yaparken çalışanlarına iletmek istedikleri mesajı ulaştırmak dışında, onlarla her türlü önerinin, bilginin, verinin paylaşıldığı bir iç iletişim kanalı kurması kazancına olur. Çalışanlarıyla aynı frekansa girebilmeyi ve onları anlayabilmeyi başaran kurumlar aldıkları başarılarla farkı görecektir.

 

Eskiden kurumlar çalışanlarına iletmek istediklerini birebirde ya da toplantıları araç olarak kullanarak iletiyorlardı. Zamanla mektuplar, broşürler, el kitapları, bültenler, raporlar, notlar, afişler, dilek kutuları kullanılmaya başladılar. Teknolojinin gelişmesi ve dijitalleşme ile birlikte ise e-postalar, anlık iletişim yazılımları, web sitesi, kurumsal blog’lar, sesli mesajlar, intranet, video yayınları hayatımıza girdi.

 

Zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan yeni iletişim teknolojileri sayesinde kurum içi iletişim farklı bir boyut kazandı. Tüm bilgi ve belgelerin üretildiği, paylaşıldığı, izlendiği, depolandığı platformlar geliştirildi. Dijital iletişimle ise çalışanlar artık olup biteni izleyen olmaktan öteye geçip birer oyuncusu haline geldi.

 

 

Çalışmak Çok Daha Kolay

Tümleşik iletişim teknolojileri ile dağınık sistemler bir araya geliyor. Akıllı telefon kullanımı mobilize olabilme imkanı sağlayıp veri ulaşımı, video konferans, anlık mesajlaşma, birlikte çalışma gibi teknolojileri bir arada bulunduruyor. Böylece çalışana istediği zaman istediği yerde çalışma imkanı veriyor ve tüm bunları tek bir ekrandan yönetilmesini sağlıyor.

 

Anın İncelikleri

Kurumlar paylaşımlarını farklı lokasyonlarda yer alan çalışanlarına anında iletmenin yarattığı motivasyonun farkına vardı. Özellikle intranet kullanarak aynı anda tüm çalışanlarına ulaşıp çalışanlarıyla etkileşime geçebiliyor.

 

Videonun Yükselişi

Periscope kullanıcıları, Vloggerlar, Vinecılar, YouTube yayıncıları derken iletişim videolar üzerinden hızla sürdürülmeye devam ediyor. Kurumlar da ister istemez bu akımın bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Hem trendlere ayak uyduran bir kurum imajına sahip olmak için hem de çalışanlarının sesine kulak vermek için video kanallarını kullanıyorlar.

 

“Oyunlaştırma” Hayatın Gerçeği

Kurumlar çalışanlarına iletmek istedikleri mesajları, dikkat çekmek istedikleri konuları oyunlaştırma metotları ile sunmaya yavaş yavaş başladı. Çalışanlar oyunlaştırma sayesinde hem eğlenerek öğreniyorlar hem de aktarılanları daha çabuk benimsiyorlar.

 

Ölçümlemenin Gücü

Yapılan iç iletişim faaliyetlerinin ne denli etki yarattığı, nasıl bir katma değer sağladığı, nasıl algılandığı vb. sonuçlara ulaşabilmek için öncelikli olarak hedefler ve bu hedeflere ilişkin ölçüm araçları belirlenmelidir.

 

Keyifli okumalar…

 

No Comments

Post a Comment

X