Ben Kimim

kareprofil

Aydan Çağ Aydın Kimdir?

İnsan Kaynakları alanında 2010 yılında çalışmaya başladı. Afyon Kocatepe Üniversitesi İşletme / Yönetim ve Organizasyon lisans ve yüksek lisans bölümlerinden yüksek onur öğrencisi olarak mezun oldu. “Algılanan Örgütsel Adaletin, Örgütsel Sinizme ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma” konusuyla Türkiye’de örgütsel sinizm üzerine tez yazan ilk üç kişiden biridir.

İnsan Kaynakları mesleğine Aras Kargo’da başladı, Danışman (Seçme-Yerleştirme ve Performans Yönetimi Danışmanı) olarak kariyerine devam etti. Ardından Nef’te Türkiye’nin ilk İşveren Markası Uzmanı olarak çalıştı ve insan kaynakları süreçlerinin işveren markası bakış açısıyla kurulması ve yeniden yapılandırılmasında görev aldı. 2015 Eylül ayı itibariyle İzmir’e yerleşti ve İnsan Kaynakları ve İşveren Markası Danışmanı olarak kurumlara hizmet vermektedir.

2010 yılı itibariyle Çağın İnsan Kaynakları Blogu’nda (aydancag.com) iş dünyasına ve insan kaynaklarına dair yazılar paylaşıyor. Türkiye’de ilk defa 2013 yılında PERYÖN tarafından düzenlenen Türkiye’nin En İyi İK Blogu Yarışması’nda birincilik ödülünü kazandı. Ödülün ardından PERYÖN Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir.

X